JOM 2016/1299, RvS 14-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3331, 201604363/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning windturbines langs A2 tussen knooppunt Everdingen en Autenasekade te Vianen

Samenvatting

Ingevolge artikel 5.13a van het Bor kunnen aan een omgevingsvergunning voor een activiteit die is aangewezen in artikel 2.2a geen voorschriften worden verbonden. Het in werking hebben van drie windturbines is een activiteit als bedoeld in categorie 22.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage en derhalve een activiteit die is aangewezen in artikel 2.2a van het Bor. Het voorgaande is niet in strijd met het…

Verder lezen
Terug naar overzicht