JOM 2016/1317, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3365, 201509226/1/A1

Inhoudsindicatie

Proceskostenvergoeding enkel voor proceshandelingen verricht door rechtshulpverlener

Samenvatting

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen is van beroepsmatige verleende rechtsbijstand sprake indien de proceshandelingen worden uitgevoerd door een rechtshulpverlener. De kosten van advies bij het opstellen van een op eigen titel ingediend beroepschrift voldoen niet aan dit uitgangspunt. Dat de bewonersgroep in beroep een advies van mr. Harberink heeft overgelegd en dat Harberink de bewonersgroep bij de eerste zitting als juridisch deskundige heeft bijgestaan, leidt niet tot een ander oordeel.

Bij besluit van 27 november 2013 hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht