JOM 2016/1319, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3366, 201508633/1/A1

Inhoudsindicatie

Portacabin is gesitueerd in achtererf van woning en derhalve vergunningvrij

Samenvatting

De ABRvS is van oordeel dat ten tijde van de plaatsing van de portacabin de bedrijfsloods diende te worden aangemerkt als "hoofdgebouw" als bedoeld in artikel 1, lid 1 bij het Bor. Het gebruik van de bedrijfsloods voor een garagebedrijf was voor de verwezenlijking van de toen geldende bestemming, te weten garagebedrijf, noodzakelijk. Voor de beoordeling van de ligging van het "achtererfgebied" is van belang dat op het perceel van […

Verder lezen
Terug naar overzicht