JOM 2016/1324, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3371, 201604155/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Parapluplan Plattelandswoningen Venlo" gemeente Venlo

Samenvatting

Niet in geschil is dat de voor het agrarisch bedrijf van appellant ingevolge de Wet milieubeheer geldende luchtkwaliteitsnormen ter plaatse van de in het plan als plattelandswoning aangeduide bedrijfswoning afhankelijk van de locatie op 38 tot 88,7 dagen worden overschreden. Een dergelijke overschrijding betekent dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ter plaatse van de plattelandswoning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Verder betekent een…

Verder lezen
Terug naar overzicht