JOM 2016/1328, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3408, 201508977/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor veranderen indelingsplan t.b.v. kamerverhuur voor drie niet-zelfstandige kamers in bovenwoning

Samenvatting

Nu artikel 8:69a van de Awb het beroep op een rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel alleen beperkt als deze rechtsregel of dit algemeen rechtsbeginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept en deze beperking niet als onevenredig kan worden aangemerkt, kan niet staande worden gehouden dat met dit artikel niet aan de eisen van artikel 6 van het EVRM wordt voldaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht