JOM 2016/1329, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3395, 201508728/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor realiseren restaurant

Samenvatting

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat het geconstateerde gebrek met toepassing van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden gepasseerd. De Afdeling volgt dit standpunt niet. Daartoe overweegt de Afdeling dat, nu als gevolg van het gebrek op de thans voorliggende aanvraag ten onrechte niet is beslist met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder 3°, van de Wabo, niet vaststaat dat, zoals daarvoor is vereist, de raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht