JOM 2016/1330, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3359, 201508676/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor plaatsen restaurantboot

Samenvatting

Niet in geschil is dat voor de oprichting van de restaurantboot op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer een melding moest worden gedaan en dat, voordat op de omgevingsvergunningaanvraag werd beslist, de melding en de daarbij verstrekte gegevens volledig waren. De gestelde omstandigheid dat dit ten tijde van de indiening van de aanvraag nog niet het geval was, maakt niet dat het college de aanvraag ten onrechte in behandeling heeft genomen. Uit artikel 8.41a, tweede lid, van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht