JOM 2016/158, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:338, 201406783/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning o.g.v. artikel 16 en 19d Nbw 1998 voor uitbreiden/wijzigen veehouderij

Samenvatting

De Afdeling ziet in het aangevoerde geen aanleiding voor het oordeel dat het college bij de vergunningverlening geen gebruik had mogen maken van het rekenprogramma AAgro-Stacks, dat een rekenbereik van maximaal 25 kilometer heeft. Dit in aanmerking genomen, en mede gelet op de aangevraagde bedrijfssituatie van 67 melk- en kalfkoeien en 33 stuks vrouwelijk jongvee, ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat het…

Verder lezen
Terug naar overzicht