JOM 2016/160, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:383, 201501515/1/R1, 201504443/1/R1

Inhoudsindicatie

Procesbelang bij bestemmingsplan en besluit hogere waarden, Uitsterfregeling en woning als bedoeld in Wet geluidhinder

Samenvatting

Het besluit hogere waarden heeft alleen betrekking op de woning op het perceel [locatie 1]. Vernietiging van dat besluit leidt er niet toe dat voor de woning op het perceel [locatie 2] hogere waarden moeten worden vastgesteld. Appellant sub 1 in zoverre niet-ontvankelijk. De ABRvS stelt verder vast dat op grond van de uitsterfregeling in het bestemmingsplan bewoning wordt toegestaan van het perceel [locatie 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht