JOM 2016/164, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:364, 201501841/1/A1

Inhoudsindicatie

Artikel 8:88 Awb biedt geen grondslag voor vergoeding proceskosten en griffierechten

Samenvatting

Uit de plaats en de strekking van artikel 8:75 Awb moet worden afgeleid dat hiermee een exclusieve mogelijkheid aan de bestuursrechter wordt geboden om een partij te veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten maken. Voor een vergoeding van deze kosten langs de weg van een verzoek om schadevergoeding op de voet van artikel 8:88 van de Awb is dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht