JOM 2016/167, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:413, 201502846/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunningen voor plaatsen geluidscherm en erfafscheiding

Samenvatting

Een welstandsnota kan criteria bevatten die zich naar hun aard beter lenen voor beoordeling door een deskundige dan voor beoordeling door een aanvrager of derde-belanghebbende.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 3 oktober 2012 in zaak nr. 201202738/1/A1) mag het college, hoewel het niet aan een welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor welstandstoetsing bij hem berust, aan het advies in beginsel doorslaggevende betekenis toekennen. Tenzij het advies naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht