JOM 2016/176, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:364, 201501841/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor tijdelijke berging

Samenvatting

Uit de omstandigheid dat op de percelen locatie 2 en locatie 1 zelfstandige bebouwing is toegestaan, volgt dat deze percelen elk afzonderlijk een bouwperceel zijn in de zin van artikel 1, onder 21, van de planregels. Dat de bouwpercelen een gemeenschappelijke achtertuin hebben, doet daaraan niet af.

De rechtbank heeft overwogen dat het college terecht overeenkomstig de feitelijke situatie locatie 2 en locatie 1 als één bouwperceel heeft aangemerkt. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van…

Verder lezen
Terug naar overzicht