JOM 2016/178, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:471, 201500972/1/A1

Inhoudsindicatie

Bouwvergunning kunstwerk insecthuis en voorwaarde in strijd met rechtszekerheid en systeem artikel 3.10 Wro

Samenvatting

Aan projectbesluit en reguliere bouwvergunning verbonden voorwaarde dat het verboden is om het insecthuis als woonhuis te gebruiken voordat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan rechtskracht heeft gekregen, is in strijd met de rechtszekerheid nu de voorwaarde wat betreft haar inhoud onduidelijk is. Bovendien is de voorwaarde in strijd met het systeem zoals neergelegd in artikel 3.10 van de Wro, zoals dat gold ten tijde van belang.

Bij afzonderlijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht