JOM 2016/192, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:444, 201502929/1/A1

Inhoudsindicatie

Handhavingsverzoek plaatsen schuttingen en concreet zicht op legalisering?

Samenvatting

Onder verwijzing naar de uitspraak van 6 april 2011 overweegt de Afdeling dat het college de vraag of concreet zicht op legalisering bestaat zelfstandig dient te beoordelen, ook als nog geen concrete aanvraag om een omgevingsvergunning daartoe is ingediend. Wanneer legalisatie tot de mogelijkheden behoort kan niettemin concreet zicht daarop ontbreken, bijvoorbeeld indien de overtreder weigerachtig is een aanvraag ter legalisatie in te dienen. Voor schutting aan de voorkant was er geen concreet zicht op legalisatie en…

Verder lezen
Terug naar overzicht