JOM 2016/194, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:530, 201503512/1/A2

Inhoudsindicatie

Planschade en waardevermindering tot vijf procent behoort tot Normaal Maatschappelijk Risico bij inbreidingslocatie in woonkern

Samenvatting

Woningbouw op inbreidingslocatie in een woonkern is in beginsel een normale maatschappelijke ontwikkeling. Dat betekent op zichzelf echter nog niet dat de planologische ontwikkeling ook in de lijn der verwachtingen lag. Waardevermindering tot vijf procent van de waarde van de onroerende zaak behoort in deze categorie gevallen in beginsel tot het normale maatschappelijke risico. Dat de planologische ontwikkeling op relatief korte afstand van de woningen heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een…

Verder lezen
Terug naar overzicht