JOM 2016/203, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:548, 201509170/1/R3

Inhoudsindicatie

Beroep tegen niet tijdig nemen nieuw besluit tot vaststelling bestemmingsplan na uitspraak Afdeling

Samenvatting

Bij brieven van 20 november 2015 onderscheidenlijk 30 november 2015 hebben appellant sub 1 en appellant sub 2 de raad meegedeeld dat hij in gebreke is tijdig een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te nemen en gevraagd alsnog binnen twee weken na de ontvangst daarvan een besluit te nemen. Vervolgens hebben zij na het verstrijken van die termijn beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. appellant…

Verder lezen
Terug naar overzicht