JOM 2016/206, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:538, 201504734/1/R2

Inhoudsindicatie

Weigering vergunning ex artikelen 16 en 19d Nbw 1998 voor wijziging en uitbreiding pluimveehouderij

Samenvatting

Het college betoogt dat appellant geen belang heeft bij de uitkomst van deze procedure, nu de aangevraagde situatie thans onder de op 1 juli 2015 in werking getreden wet tot wijziging van de Nbw 1998 (programmatische aanpak stikstof) vergunningvrij is. Op 2 juli 2015 is door appellant een daartoe strekkende melding gedaan die is vastgelegd in AERIUS Register, aldus het college.

Appellant brengt naar voren dat een melding onder het…

Verder lezen
Terug naar overzicht