JOM 2016/213, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:654, 201501061/1/A3

Inhoudsindicatie

Ondeugdelijke motivering bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijken van beleid

Samenvatting

Dat [belanghebbende] de standplaats is gaan exploiteren, daarvoor investeringen heeft gedaan en voor zijn inkomen van de standplaats afhankelijk is geworden, rechtvaardigt niet een afwijking van het beleid. Dit geldt ook voor de omstandigheid dat het besluit van 23 maart 2012 niet is herroepen. Gelet hierop heeft het college aan het besluit van 6 januari 2015 geen bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Awb ten grondslag gelegd die…

Verder lezen
Terug naar overzicht