JOM 2016/220, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:621, 201505842/1/A4

Inhoudsindicatie

Intrekking besluit tot instemming met gestelde financiële zekerheid saneringskosten

Samenvatting

Appellante betoogt dat het college het besluit van 8 januari 2015 ten onrechte heeft ingetrokken.

De enkele omstandigheid dat appellante de betrokken percelen al op 22 augustus 2012 aan belanghebbende heeft geleverd, maakt niet dat het college het besluit van 8 januari 2015 niet had mogen intrekken. Ongeacht die levering was appellante op grond van artikel 55b, derde lid, van de Wet bodembescherming verplicht om te saneren tot het tijdstip waarop belanghebbende financiële zekerheid voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht