JOM 2016/228, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:619, 201506165/1/A4

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor realiseren windpark Nieuwe Waterweg

Samenvatting

Maassluis betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het project in strijd is met het "Convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam", dat op 21 juni 2012 is getekend en een uitwerking is van de Nota Wervelender, omdat het project buiten de in het convenant opgenomen locaties voor windturbines valt.

Daargelaten welke betekenis aan het convenant in een procedure over een omgevingsvergunning toekomt, is in artikel 3 van het convenant uitdrukkelijk vermeld dat partijen niet beogen om rechtens afdwingbare verplichtingen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht