JOM 2016/229, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:734, 201506951/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en nieuwe stedelijke ontwikkeling (mestvergistingsinstallatie)

Samenvatting

Het plan voorziet in een mestvergistingsinstallatie met een capaciteit van maximaal 36.000 ton mest per jaar, die gedeeltelijk afkomstig is van bedrijven uit de omgeving. De installatie is voorzien op een locatie van 3.900 m2, die in het plan "Agrarisch Buitengebied Ede 2012" een agrarische bestemming had zonder bouwvlak. Gelet op de functiewijziging van deze agrarische gronden naar een bedrijfsbestemming en de voorziene bebouwingsmogelijkheden, is sprake van een stedelijke ontwikkeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht