JOM 2016/231, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:709, 201503226/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan en geen bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijken van Beleidsregel windturbines rijkswaterstaatswerken

Samenvatting

Niet in geschil is dat het inpassingsplan in strijd is met artikel 7, lid 1 van de beleidsregel. Het standpunt van de ministers komt erop neer dat de beleidsregel vanwege de ontwikkeling van de techniek achterhaald is en dat strikte toepassing van de beleidsregel daarom leidt tot een resultaat dat het doel van het beleid en de onderliggende regelgeving voorbijschiet. In een dergelijk geval is echter geen sprake van bijzondere omstandigheden die aanleiding kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht