JOM 2016/233, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:724, 201502649/1/R2

Inhoudsindicatie

Faxbericht is een elektronische wijze van verzenden en derhalve is in casu geen geldige zienswijze ingebracht

Samenvatting

Uit het ontwerpbesluit en de kennisgeving hiervan, gelezen in samenhang met artikel 2:15, lid 1 van de Awb, blijkt dat een zienswijze hierover niet elektronisch naar voren kon worden gebracht. In tegenstelling tot wat Mob stelt, is het sturen van een faxbericht een elektronische wijze van verzenden waarop artikel 2:15 van de Awb van toepassing is. Gelet hierop behoefde het college het faxbericht van…

Verder lezen
Terug naar overzicht