JOM 2016/234, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:732, 201402641/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste in relatie tot Verdrag van Aarhus / MER

Samenvatting

Volgens de staatsraad A-G is de toepassing van het relativiteitsvereiste in dit geval niet in strijd met de Unierechtelijke implementatie van het Verdrag van Aarhus, omdat deze eis toelaatbaar is binnen de beperkingsmogelijkheid van het 'hebben van een voldoende belang'. Praxis valt volgens de A-G als concurrent niet onder de beschermingsomvang van de EU-richtlijnen waarop zij indirect een beroep doet. De ABRvS deelt deze conclusies van de staatsraad A…

Verder lezen
Terug naar overzicht