JOM 2016/235, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:704, 201507316/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor woongebouw met 217 woningen voor jongerenhuisvesting

Samenvatting

Appellant betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het besluit van het college om omgevingsvergunning te verlenen in strijd is met artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. Hij stelt dat er geen actuele behoefte bestaat aan jongerenwoningen in het stadsdeel Zuidoost.

De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat de door het college aan de omgevingsvergunning ten grondslag gelegde stukken voldoende gegevens bevatten om te kunnen dienen als een onderzoek naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht