JOM 2016/236, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:729, 201503602/1/A2

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om nadeelcompensatie wegens intrekking rondvluchtvergunning

Samenvatting

Appellant betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de staatssecretaris zijn aanvraag als kennelijk ongegrond heeft mogen afwijzen. Appellant voert aan dat de staatssecretaris een op de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 gebaseerd verzoek om nadeelcompensatie alleen als kennelijk ongegrond mag aanmerken in de in artikel 14, derde lid, van de Regeling vermelde gevallen.

In de bij de Regeling gevoegde toelichting is over artikel 14 van de Regeling in het algemeen vermeld: "Deze regeling gaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht