JOM 2016/244, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:722, 201500737/1/A4

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor inrichting t.b.v. co-vergisting en verwerken van digestaat

Samenvatting

Appellante sub 2 betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat vanwege de bijzondere kwetsbaarheid van het koel- en vrieshuis de vergunning had moeten worden geweigerd, dan wel dat ter bescherming van het koel- en vrieshuis hieraan extra voorschriften hadden moeten worden verbonden. In dit verband wijst appellante erop dat de in het koel- en vrieshuis opgeslagen boter en kaas erg gevoelig zijn voor het opnemen van geurstoffen en dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht