JOM 2016/245, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:732, 201402641/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste in relatie tot artikel 2 en 13 EVRM

Samenvatting

Het in artikel 2 EVRM gegarandeerde recht op leven komt alleen toe aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen zoals Praxis. Rechtspersonen hebben immers geen leven als bedoeld in artikel 2. Gelet hierop komt aan Praxis geen recht toe op grond van artikel 13 EVRM op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie om naleving van artikel 2 af te dwingen. Dit betekent dat artikel 8:69a van de Awb niet buiten toepassing behoeft te…

Verder lezen
Terug naar overzicht