JOM 2016/247, RvS 23-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:720, 201507274/1/A4

Inhoudsindicatie

Wbb-beschikking ernstige verontreiniging en spoedige sanering en is toezending ontwerpbesluit correct geschied?

Samenvatting

Gelet op de onderlinge verbondenheid tussen de B.V.'s heeft het college door het verzenden van het ontwerpbesluit aan Merwede Group B.V. voldaan aan de op haar ingevolge artikel 3:13 van de Awb rustende plicht en ziet de ABRvS geen aanleiding voor het oordeel dat Repomain 2 B.V. redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht