JOM 2016/253, RvS 23-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:786, 201503983/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen drie garageboxen

Samenvatting

De bestaande garageboxen zijn in strijd met de geldende bestemming "Verkeer - Verkeer en verblijf" met de nadere aanduiding "groen" en zijn daarom niet noodzakelijk voor de verwezenlijking van de geldende bestemming.

Appellant sub 2 betoogt terecht dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de bestaande garageboxen hoofdgebouwen zijn. Ingevolge artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor is een hoofdgebouw een gebouw dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige…

Verder lezen
Terug naar overzicht