JOM 2016/263, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:850, 201507892/1/A4

Inhoudsindicatie

Evidente privaatrechtelijke belemmering voor gebruikmaking vergunning is geen weigeringsgrond voor watervergunning

Samenvatting

Artikel 6.21 van de Waterwet kent een limitatieve opsomming van weigeringsgronden. Het al dan niet bestaan van evidente privaatrechtelijke belemmeringen valt niet te herleiden tot die doelstellingen en kan dan ook geen reden zijn de aangevraagde vergunning te weigeren.

Bij besluit, verzonden op 29 januari 2013, heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel aan appellant sub 1 voor verschillende activiteiten een watervergunning verleend. Appellant sub 2…

Verder lezen
Terug naar overzicht