JOM 2016/265, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:834, 201406215/1/A4

Inhoudsindicatie

Dwangsom overtreding art 39a Wbb en verantwoordelijke voor uitvoering saneringsplan

Samenvatting

Volgens de memorie van toelichting op artikel 39a Wbb is de saneerder degene die het saneringsplan heeft ingediend. Vast staat dat het saneringsplan is ingediend namens appellante, dat door [bedrijf A] dan wel [bedrijf B] geen nieuw saneringsplan is ingediend en dat ten tijde van belang niet was verzocht om een van hen aan te merken als uitvoerder van de sanering als bedoeld in artikel 39a. Appellante is dan ook terecht aangemerkt als…

Verder lezen
Terug naar overzicht