JOM 2016/267, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:862, 201503009/1/A4

Inhoudsindicatie

Besluit van 17 april 2014 tot verlening omgevingsvergunning voor 25 zelfstandige studentenwoningen

Samenvatting

Op 15 april 2015 heeft vergunninghouder een aanvraag ingediend voor toevoeging van een optionele functiewijziging aan de bij het besluit van 17 april 2014 verleende omgevingsvergunning. Die optionele functiewijziging houdt in dat in plaats van de 25 studentenwoningen 12 zorgclusterwoningen, 11 studentenwoningen en 2 gemeenschappelijke ruimten kunnen worden gerealiseerd. Bij het besluit van 25 juni 2015 heeft het college op deze aanvraag beslist.

Naar het oordeel van de Afdeling moet het besluit van 25…

Verder lezen
Terug naar overzicht