JOM 2016/268, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:864, 201502881/1/R2

Inhoudsindicatie

Vergunning ex artikel 19d Nbw 1998 voor wijzigen bestaande mountainbikeroute en aanleggen nieuwe route in Natura 2000-gebied

Samenvatting

De Stichting stelt dat de Nbw-vergunning onjuistheden bevat over het verloop, breedte en lengte van de MTB-route, zodat niet uitgesloten kan worden dat de route voert over bestaande arealen van habitattypen. Aantasting hiervan en daarmee significante gevolgen voor het gebied kunnen dan ook niet worden uitgesloten, zo stelt de Stichting.

De Afdeling overweegt als volgt. Bij de aanvraag van de vergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht