JOM 2016/272, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:849, 201504581/1/A1

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek om handhavend optreden tegen permanente bewoning

Samenvatting

Appellant sub 1 betoogt dat zij niet is aan te merken als overtreder, nu zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van de appartementen door derden.

Vast staat dat appellant sub 1 eigenaar is van het pension en de daarin aanwezige appartementen. Zij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoende toezicht heeft gehouden op het gebruik van de appartementen. De gestelde omstandigheid dat zij in het kader van de huurovereenkomst bewijs verlangt van een hoofdverblijf elders…

Verder lezen
Terug naar overzicht