JOM 2016/273, RvS 30-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:839, 201501968/1/A2

Inhoudsindicatie

Toewijzing verzoeken van Maasplassen om tegemoetkoming in schade en kosten

Samenvatting

Maasplassen betoogt dat de rechtbank niet heeft onderkend dat de gestelde schade kan worden aangemerkt als schade aan vaste en vlottende activa als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, van de Wts of als kosten voor opruiming als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder j, van de Wts.

Voor de beantwoording van de vraag of de door Maasplassen gestelde schade door de aanwas van slib op de bodem van zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht