JOM 2016/282, Rechtbank Limburg 29-03-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:2705, 15/2982

Inhoudsindicatie

Verjaring rechtsvordering en bevoegdheidsgebrek kan niet meer met terugwerkende kracht worden hersteld

Samenvatting

Betreft beroep tegen een bij besluit op bezwaar gehandhaafde invorderingsbeschikking, waaraan een mandaatgebrek kleeft. In casu kan het bevoegdheidsgebrek dat aan het invorderingsbesluit kleefde niet met terugwerkende kracht worden geacht te zijn hersteld. Uit artikel 5:35 van de Awb volgt dat de bevoegdheid tot invorderen, waartoe de bevoegdheid om een invorderingsbesluit op grond van artikel 5:37 van de Awb te nemen, behoort, verjaart door verloop van een jaar…

Verder lezen
Terug naar overzicht