JOM 2016/300, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:988, 201409629/1/A1

Inhoudsindicatie

Oplegging bestuursdwanglast om daarin genoemde maatregelen te nemen

Samenvatting

Appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college niet bevoegd was om handhavend op te treden tegen de zogenoemde pipowagen op haar perceel. Volgens haar is deze wagen niet aan te merken als een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. Zij voert daartoe aan dat zij de wagen niet heeft gebouwd, en dat deze verder niet is bedoeld om langere tijd op dezelfde plaats te functioneren, zodat deze geen plaatsgebonden karakter heeft.

Het begrip bouwwerk…

Verder lezen
Terug naar overzicht