JOM 2016/76, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:30, 201500991/1/R1

Inhoudsindicatie

Weigering vaststelling bestemmingsplan en vertrouwensbeginsel

Samenvatting

De ABRvS overweegt dat voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel nodig is dat er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Volgens de Afdeling konden appellanten aan de naar haar aard nog niet op rechtsgevolg gerichte beslissing van de raad van 17 juni 2013 niet het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat de rondweg planologisch mogelijk zou worden gemaakt.

Bij besluit van 15 december 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht