JOM 2016/85, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:50, 201504052/1/A2

Inhoudsindicatie

Toekenning tegemoetkoming in indirecte planschade en vergoeding directe planschade anderszins verzekerd

Samenvatting

Bij een besluit op een aanvraag van appellant om omgevingsvergunning zijn de voorschriften van het oude planologische regime toepasselijk. Bij afwijzing van die aanvraag dient het er derhalve voor te worden gehouden dat ook in de oude situatie omgevingsvergunning zou zijn geweigerd. Dat betekent dat de door appellant bedoelde kosten, niet zijnde de voor de behandeling van de aanvraag verschuldigde leges, niet in verband staan met de planologische verandering en niet voor een tegemoetkoming in…

Verder lezen
Terug naar overzicht