JOM 2016/935, RvS 21-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2526, 201507393/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering handhavend op te treden tegen combinatiehoogspanningslijn

Samenvatting

Het college en TenneT betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat sprake is van een overtreding en het college bevoegd was om handhavend op te treden, omdat een omgevingsvergunning voor bouwen is vereist met betrekking tot de hoogspanningsleidingen.

Tussen partijen is niet in geschil en de Afdeling neemt dat ook als vaststaand aan, dat de omgevingsvergunning van 15 december 2011 uitsluitend betrekking heeft op het bouwen van de hoogspanningsmasten, zoals op de bouwtekening is te zien, …

Verder lezen
Terug naar overzicht