JOM 2016/95, RvS 20-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:90, 201502401/1/A1

Inhoudsindicatie

Recreatiewoning is in casu geen bijbehorend bouwwerk bij woning

Samenvatting

De rechtbank heeft terecht overwogen dat geen sprake is van een bijbehorend bouwwerk en dat het bestreden besluit, voor zover dit de verleende omgevingsvergunning betreft, op een onjuiste wettelijke grondslag berust. Het gebruik van de recreatiewoning is planologisch niet gerelateerd aan het gebruik van het hoofdgebouw op het perceel en derhalve niet functioneel verbonden met het hoofdgebouw, zodat de recreatiewoning geen bijbehorend bouwwerk als bedoeld in bijlage II van het Bor is.

Bij besluit van 4…

Verder lezen
Terug naar overzicht