JOM 2016/968, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535, 201506919/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning afvalstoffeninrichting en voorschriften ter bescherming bodem?

Samenvatting

Aangezien de beoordeling en goedkeuring van de in de inrichting aanwezige bodembeschermende voorzieningen reeds is geregeld in de bepalingen van artikel 2.9 lid 1 van het Abm en artikel 2.1 van de Activiteitenregeling milieubeheer, hoefde het college daarover geen voorschriften aan de vergunning te verbinden. Anders dan de rechtbank heeft overwogen, kon het college volstaan met de enkele verwijzing daarnaar.

Bij besluit van 18 november 2014 hebben B&W Son en Breugel aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht