JOM 2016/972, RvS 05-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2595, 201504617/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning uitweg en belangenafweging (uitleg begrip "bruikbaarheid van de weg")

Samenvatting

Dat de Afdeling in de uitspraak van 25 juni 2014 heeft geoordeeld dat B&W van Den Haag het onttrekken van een openbare parkeerplaats, gelet op de gegeven omstandigheden van het in die zaak aan de orde zijnde geval, in redelijkheid daar onwenselijk heeft kunnen achten, betekent niet dat het college in de huidige zaak onder de thans aan de orde zijnde omstandigheden niet een andere afweging heeft kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht