JOM 2017/108, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:161, 201603533/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en actuele regionale behoefte (kantoren)?

Samenvatting

De ABRvS stelt vast dat dit plan een toename van ongeveer 3.900 m2 kantooroppervlak toestaat. Gelet op deze toename van de bouw- en gebruiksmogelijkheden is de voorziene ontwikkeling een nieuwe stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 1.1.1, lid 1, onder i, van het Bro. De raad heeft in de plantoelichting uiteengezet dat een actuele regionale behoefte aan de voorziene ontwikkeling bestaat. Gelet op de leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem-…

Verder lezen
Terug naar overzicht