JOM 2017/15, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3458, 201509431/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor realiseren woningen in bedrijfspand

Samenvatting

Voor zover het college in het bestreden besluit tevens een standpunt heeft ingenomen over de aanvaardbaarheid van het leefklimaat in de woningen in geval van het realiseren van (gedeeltelijk) dove gevels, betreft het geen beoordeling van de aanvraag waarop het diende te beslissen. De afwijzende beslissing op die aanvraag kan dan ook niet geacht worden mede te steunen op dat standpunt. Appellant kan met zijn betoog dat het college wat betreft de voorgestelde uitvoering van dove gevels van…

Verder lezen
Terug naar overzicht