JOM 2017/153, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:254, 201507984/1/R2

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en samenhang met salderingsmaatregel als mitigerende maatregel?

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder heeft overwogen kan de raad saldering aanmerken als mitigerende maatregel indien er een directe samenhang bestaat tussen het voorgenomen plan en de salderingsmaatregel. Die directe samenhang wordt aangenomen als de vergunning voor het saldogevende bedrijf daadwerkelijk is of zal worden ingetrokken ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf. In hetgeen de vereniging heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor aanknopingspunten dat de beëindiging van de intensieve veehouderij op het perceel…

Verder lezen
Terug naar overzicht