JOM 2017/17, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489, 201601935/1/R2

Inhoudsindicatie

Buiten behandeling laten vergunningaanvragen voor oprichten bioraffinage-installatie

Samenvatting

Het college heeft gemeend de aanvragen met de aanvullende gegevens en bescheiden niet in behandeling te kunnen nemen. Het college had evenwel met inachtneming van de overgelegde aanvullende gegevens en bescheiden moeten bezien of vergunningverlening op grond van artikel 19km, vierde lid, mogelijk was. Het college heeft derhalve niet vanwege het ontbreken van een nieuwe onderbouwing inhoudende dat voor het aangevraagde project ontwikkelingsruimte nodig is, de vergunningaanvragen op grond van artikel 4:5 van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht