JOM 2017/18, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3482, 201600991/1/A1

Inhoudsindicatie

Weigering omgevingsvergunning voor gebruik woning t.b.v. kamergewijze verhuur aan maximaal 14 studenten

Samenvatting

Dat er blijkens de toelichting bij de beleidsregels voor is gekozen om, anders dan voorheen, alleen voor woningen in de bebouwde kom en recreatiewoningen beleid inzake de toepassing van artikel 4 van bijlage II van het Bor vast stellen, zegt op zichzelf niets over de vraag of de in de beleidsregels gestelde regels een limitatief karakter hebben.

Het college betoogt dat de beleidsregels wel een limitatief karakter hebben. …

Verder lezen
Terug naar overzicht