JOM 2017/19, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3452, 201507642/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen bouw- en thuismarkt met afhaalcentrum en parkeerplaatsen op terrein langs A13

Samenvatting

Nu de verplichting een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren niet ter bescherming van de belangen van Praxis strekt, staat hetgeen is bepaald in artikel 8:69a van de Awb aan vernietiging van het besluit in de weg.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 16 maart 2016 ECLI:NL:RVS:2016:732, dient het bevoegd gezag een vormvrije…

Verder lezen
Terug naar overzicht